(Police Bharti) महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती 2019 [मुदतवाढ]
महाराष्ट्र राज्य पोलिस भरती - 2019महाराष्ट्र राज्य पोलिस भरती, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांसाठी पात्र उमेदवाराकडून फक्त ऑनलाइन पद्धतीने 8 जा- नेवारी 2020 पर्यंत अर्ज मागविण्यात येत आहे


Total: 1847 जागा 
पदाचे  नाव & तपशील: 
पद क्र.पदाचे नाव पद संख्या
1जिल्हा पोलीस शिपाई चालक1019
2लोहमार्ग पोलीस शिपाई चालक
3राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF)828
Total1847


युनिट नुसार रिक्त जागा:
अ.क्रयुनिटपद संख्या 
पोलीस शिपाई चालक
1बृहन्मुंबई156
2ठाणे शहर116
3नागपूर शहर87
4नवी मुंबई103
5अमरावती शहर19
6औरंगाबाद शहर24
7लोहमार्ग मुंबई18
8रायगड27
9सिंदुधुर्ग20
10रत्नागिरी44
11सांगली77
12सोलापूर ग्रामीण41
13जालना25
14बीड36
15उस्मानाबाद33
16लातूर06
17नागपूर ग्रामीण28
18भंडारा36
19वर्धा37
20अकोला34
21बुलढाणा52
राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई 
1पुणे SRPF 174
2पुणे SRPF 229
3नागपूर SRPF 2117
4दौंड SRPF 557
5दौंड SRPF 743
6नवी मुंबई SRPF 1127
7औरंगाबाद SRPF 1417
8गोंदिया SRPF 1538
9अकोला SRPF 18176
10जळगाव SRPF 19250


शैक्षणिक पात्रता:
 1. पोलीस शिपाई चालक: (i) इयत्ता 12 वी उत्तीर्ण.  (ii) हलके वाहन चालक परवाना (LMV-TR)
 2. सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF): इयत्ता 12 वी उत्तीर्ण.
शारीरिक पात्रता: 
उंची/छाती पुरुषमहिला
उंची165 सेमी पेक्षा कमी नसावी (SRPF: 168 सेमी)158 सेमी पेक्षा कमी नसावी
छाती  न फुगवता 79 सेमीपेक्षा कमी नसावी
शारीरिक चाचणी (शिपाई चालक): 
पुरुष महिलागुण 
धावणी1600 मीटर800 मीटर30
गोळा फेक20
Total50 गुण 
शारीरिक चाचणी (पोलीस शिपाई (SRPF): 
क्रिया गुण 
05 कि.मी धावणे50
100 मीटर धावणे25
गोळा फेक25
Total100
सूचना: महिला उमेदवारांना राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई पदाकरिता अर्ज करता येणार नाही.
वयाची अट: 31 डिसेंबर 2019 रोजी,  [मागास प्रवर्ग:05 वर्षे सूट]
 1. पोलीस शिपाई चालक: 19 ते 28 वर्षे
 2. सशस्त्र पोलीस शिपाई: 18 ते 25 वर्षे
नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र Fee: खुला प्रवर्ग: ₹450/-    [मागास प्रवर्ग/अनाथ: ₹350/-]
Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 22 डिसेंबर 2019  08 जानेवारी 2020 (11:59 PM)
जाहिरात (Notification):
 1. पोलीस शिपाई चालक: पाहा 
 2. सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF): पाहा
Online अर्ज: Apply Online 
Total: 1847 Posts
Name of the Posts & Details: 
Post No.Name of the PostNo. of Vacancy
1District Police Constable Driver1019
2Railway Police Constable Driver
3SRPF Armed Police Constable828
Total1847
Educational Qualification: 
 1. Police Constable Driver: (i) 12th passed from recognized Board.  (ii) LMV-TR
 2. SRPF Armed Police Constable: 12th passed from recognized Board.
Physical Qualification:
Height/Chest MaleFemale
Height165 cms (SRPF: 168 cms) 158 cms
Chest79 cms without expand
Age Limit: as on 31 December 2019 [Reserved Category: 05 years Relaxation]
 1. Police Constable Driver: 19 to 28 years
 2. SRPF Armed Police Constable: 18 to 25 years
Job Location: All Maharashtra
Fee: Open Category: ₹450/-  [Reserved Category/Orphan: ₹350/-]
Last Date of Online Application: 22 December 2019  08 January 2020 (11:59 PM)
Notification:
 1. Police Constable Driver: View
 2. SRPF Armed Police Constable: View
Online Application: Apply Online 
Post a Comment

0 Comments